Vi vill åka till Moskva
Oscar Guermouche, 2008-2009