COPYCOPY - Upphovsrättsbefriad

En kopia är alltid en kopia. Det är innehållet som är originalet, och det är föränderligt. I citat och samplingar används endast fragment av ett verk och därmed uppstår nya original. Genom att ändra sammanhanget av ett verk förändras originalets betydelse, vilket också är en del av verket och inte helheten. Därmed skapas ett nytt original. En kopia är en tolkning av ett original och därmed har ett eget värde. Antingen är allting en kopia, eller så finns det inga kopior, endast original.

Med andra ord: vi tror inte på upphovsrätt. Om du vill kopiera, klippa och klistra, skapa nytt, kommer inte vi att stå i vägen för din kreativitet.

COPYCOPYCOPYCOPY